Araçlar

Checker araçları

Farklı türde şeyleri kontrol etmenize ve doğrulamanıza yardımcı olacak harika kontrolör tipi araçların bir koleksiyonu.

DNS Araması

Bir ana bilgisayarın A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT, SOA DNS kayıtlarını bulun.

431
IP Arama

Yaklaşık IP detaylarını al.

431
Ters IP Arama

Bir IP alın ve onunla ilişkili alan adını/ana bilgisayarı aramaya çalışın.

426
SSL Arama

Bir SSL sertifikası hakkında mümkün olan tüm detayları alın.

438
Whois Sorgulama

Bir alan adı hakkında mümkün olan tüm detayları alın.

434
Ping

Bir web sitesini, sunucuyu veya bağlantı noktasını ping yap..

412
HTTP başlıkları araması

Bir tipik GET isteği için bir URL'nin döndürdüğü tüm HTTP başlıklarını alın.

403
HTTP/2 Denetleyici

Belirli bir web sitesinin yeni HTTP/2 protokolünü kullanıp kullanmadığını kontrol edin.

132
Brotli Denetleyici

Bir web sitesinin Brotli Sıkıştırma algoritmasını kullanıp kullanmadığını kontrol edin.

128
Güvenli URL kontrolcüsü

URL'nin Google tarafından yasaklanıp güvenli/tehlikeli olarak işaretlenip işaretlenmediğini kontrol edin.

90
Google önbellek kontrolcüsü

Google tarafından URL'nin önbelleğe alınıp alınmadığını kontrol edin.

82
URL yönlendirme kontrolcüsü

Belirli bir URL'nin 301 ve 302 yönlendirmelerini kontrol edin. En fazla 10 yönlendirme için kontrol yapacak.

88
Şifre gücü kontrolcüsü

Şifrelerinizin yeterince güçlü olduğundan emin olun.

444
Meta etiketleri kontrol edici

Herhangi bir web sitesinin meta etiketlerini alın ve doğrulayın.

84
Web sitesi barındırma kontrolcüsü

Verilen web sitesinin web barındırma hizmetini alın.

411
Dosya mime türü denetleyici

Herhangi bir dosya türünün ayrıntılarını alın, örneğin mime türünü veya son düzenleme tarihini.

465
Gravatar kontrol edici

Herhangi bir e-posta için gravatar.com'un küresel olarak tanınan avatarını alın.

69
Metin araçları

Metin içeriği ile ilgili araçların bir koleksiyonu, metin türündeki içeriği oluşturmanıza, değiştirmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.

Metin ayırıcı

Yeni satırlar, virgüller, noktalar...vb. ile metni geri ve ileri ayırın.

135
E-posta çıkartıcı

Herhangi bir türdeki metin içeriklerinden e-posta adreslerini çıkarın.

101
URL çıkarıcı

Herhangi bir metin içerisinden http/https URL'leri çıkarın.

103
Metin boyutu hesaplayıcısı

Bir metnin boyutunu Bayt (B), Kilobayt (KB) veya Megabayt (MB) cinsinden alın.

123
Yinelenen satırların kaldırıcısı

Metinden kolayca yinelenen satırları kaldırın.

407
Metinden sese dönüşüm

Google çeviri API'sini kullanarak metni sesli olarak çevirmek için kullanın.

421
IDN Punnycode dönüştürücü

IDN'yi kolayca Punnycode'a ve geriye dönüştürün.

425
Durum dönüştürücü

Metninizi herhangi bir metin biçimine dönüştürün, örneğin küçük harfli, BÜYÜK HARFLE, deveKambası...vb.

407
Karakter sayacı

Verilen metnin karakter ve kelime sayısını hesaplayın.

410
Rastgele liste sıralayıcı

Verilen metin listesini kolayca rastgele bir liste haline dönüştürün.

407
Kelime Sıralamasını Ters Çevir

Verilen cümle veya paragraftaki kelimeleri kolayca ters çevirin.

402
Harfleri ters çevir

Verilen cümle veya paragraftaki harfleri kolayca ters çevirin.

435
Emojileri kaldırıcı

Verilen metinden kolaylıkla tüm emojileri kaldırın.

423
Listeyi ters çevirin

Verilen metin satırlarının listesini ters çevir.

414
Liste sıralayıcı

Sıralama metin satırlarını kolayca alfabetik olarak (A-Z veya Z-A) sıralayın.

396
Ters çevrilmiş metin oluşturucu

Kolaylıkla, noktaları sonlandırmadan, metni ters çevirin.

509
Eski İngiliz metin oluşturucusu

Normal metni eski İngiliz yazı tipine dönüştürün.

506
Eğik yazı oluşturucu

Normal metni el yazısı font tipine dönüştür.

455
Palindrom kontrol edici

Verilen kelimenin veya ifadenin bir palindrom olup olmadığını kontrol edin (tersinden de aynı şekilde okunuyorsa).

443
Çevirici araçları

Veri dönüştürmeyi kolaylaştıran araçların bir koleksiyonu.

Base64 kodlayıcı

Herhangi bir dize girdisini Base64'e kodlayın.

404
Base64 çözücü

Base64 girişini dizeye geri çözümle.

401
Base64'ten Resim'e çevir

Base64 girişini bir resme çözümle.

411
Resim Base64'e dönüştürülüyor.

Bir görüntü girişini Base64 dizesine dönüştürün.

404
URL kodlayıcı

Herhangi bir dize girişini URL formatına kodlayın.

419
URL çözücü

URL girişini normal bir dizeye geri çözün.

410
Renk dönüştürücü

Renklerinizi birden fazla başka formata dönüştürün.

419
İkili dönüştürücü

Herhangi bir dize girdisi için metni ikiliye ve ikisini de dönüştürün

99
Hex dönüştürücü

Herhangi bir dize girdisi için metni onaltılığa ve diğer yöne dönüştürün.

94
Ascii dönüştürücü

Herhangi bir dize girdisi için metni ASCII'ye dönüştürün ve tersi.

110
Ondalık dönüştürücü

Herhangi bir metin girişi için metni ondalık sayıya ve diğer yöne dönüştürün.

101
Octal dönüştürücü

Herhangi bir dize girdisi için metni sekizliğe ve diğer yöne dönüştürün.

110
Morse çevirici

Herhangi bir metin girdisi için metni Morse koduna dönüştürün ve diğer yöne çevirin.

103
Sayıları sözlüğe çeviren

Bir sayıyı yazılı, harf harf yazılmış sözcüklere dönüştürün.

151
Generator araçları

En kullanışlı jeneratör araçlarının bir koleksiyonu, veri oluşturabileceğiniz.

PayPal bağlantı oluşturucusu

Kolaylıkla bir PayPal ödeme bağlantısı oluşturun.

94
İmza oluşturucu

Kolaylıkla kendi özel imzanızı oluşturun ve kolaylıkla indirin.

87
Mailto bağlantısı oluşturucu

Derin bağlantı mailto oluşturun, konu, içerik, cc, bcc ve HTML kodunu da alın.

93
UTM link oluşturucu

Kolayca UTM geçerli parametreler ekleyin ve bir UTM izlenebilir bağlantı oluşturun.

91
WhatsApp bağlantı oluşturucusu

Kolaylıkla WhatsApp mesaj bağlantıları oluşturun.

103
YouTube Zaman Damgası bağlantı oluşturucusu

Mobil kullanıcılar için tam başlangıç zaman damgalı oluşturulan YouTube bağlantıları.

218
Slug oluşturucu

Herhangi bir dize girdisi için bir URL slug oluşturun.

424
Lorem Ipsum üreteci

Lorem Ipsum üreteci ile kolayca sahte metin oluşturun.

413
Şifre oluşturucu

Özel uzunluk ve özel ayarlarla şifreler oluşturun.

416
Rastgele sayı üreteci

Belirli bir aralıkta rastgele bir sayı oluşturun.

424
UUID v4 üreteci

Kolayca v4 UUID'ler (Evrensel benzersiz tanımlayıcı) oluşturmanıza yardımcı olan aracımızla.

420
Bcrypt üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir bcrypt parola karma değeri oluşturun.

411
MD2 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir MD2 karma oluşturun.

426
MD4 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir MD4 karma oluşturun.

412
MD5 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için 32 karakter uzunluğunda bir MD5 karma oluşturun.

423
Whirlpool jeneratör

Herhangi bir dize girdisi için bir whirlpool karma oluşturun.

415
SHA-1 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir SHA-1 karma oluşturun.

409
SHA-224 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir SHA-224 karma oluşturun.

414
SHA-256 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir SHA-256 karma oluşturun.

402
SHA-384 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir SHA-384 karma oluşturun.

425
SHA-512 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir SHA-512 karma oluşturun.

438
SHA-512/224 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir SHA-512/224 karma oluşturun.

413
SHA-512/256 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir SHA-512/256 karma oluşturun.

400
SHA-3/224 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir SHA-3/224 karma oluşturun.

417
SHA-3/256 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir SHA-3/256 karma oluşturun.

427
SHA-3/384 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir SHA-3/384 karma oluşturun.

401
SHA-3/512 üreteci

Herhangi bir dize girdisi için bir SHA-3/512 karma oluşturun.

413
Geliştirici araçları

Geliştiriciler için ve sadece onlar için değil, genellikle oldukça kullanışlı araçların bir koleksiyonu.

HTML sıkıştırıcı

HTML'inizi gereksiz karakterleri kaldırarak sıkıştırın.

416
CSS sıkıştırıcı

CSS'inizi gereksiz karakterleri kaldırarak sıkıştırın.

407
JS minifier - JS sıkıştırıcı

JS'inizi gereksiz karakterleri kaldırarak küçültün.

407
JSON doğrulayıcı ve düzenleyici

JSON içeriğini doğrulayın ve güzel görünmesini sağlayın.

432
SQL biçimleyici/güzelleştirici

SQL kodunuzu kolaylıkla biçimlendirin ve güzelleştirin.

93
HTML varlık dönüştürücü

Herhangi bir verilen girdi için HTML varlıklarını kodla veya çöz.

79
BBCode'i HTML'e çevirin

Forum türü bbcode parçalarını düz HTML koduna dönüştürün.

115
HTML etiketleri kaldırıcı

Bir metin bloğundan kolayca tüm HTML etiketlerini kaldırın.

68
Kullanıcı ajanı çözücü

Kullanıcı ajan dizgilerinden ayrıntıları ayrıştır.

430
URL ayrıştırıcı

Herhangi bir URL'den ayrıntıları ayrıştır.

416
Görüntü düzenleme araçları

Görüntü dosyalarını değiştirmeye ve dönüştürmeye yardımcı olan araç koleksiyonu.

Görüntü optimize edici

Daha küçük bir görüntü boyutu için görüntüleri sıkıştırın ve optimize edin, ancak yine de yüksek kalitede.

75
PNG'den JPG'ye çevirin.

PNG görüntü dosyalarını kolayca JPG'ye dönüştürün.

123
PNG to WEBP

PNG görüntü dosyalarını WEBP'ye kolayca dönüştürün.

152
PNG'yi BMP'ye çevirin.

PNG görüntü dosyalarını BMP'ye kolayca dönüştürün.

77
PNG'den GIF'e dönüştürün.

PNG resim dosyalarını kolayca GIF'e dönüştürün.

85
PNG'den ICO'ya çevirin.

PNG görüntü dosyalarını ICO'ya kolayca dönüştürün.

75
JPG'ten PNG'ye çevirin.

JPG görüntü dosyalarını PNG'ye kolayca dönüştürün.

73
JPG to WEBP

JPG görüntü dosyalarını WEBP'ye kolayca dönüştürün.

96
JPG'ten GIF'e çevirin.

JPG görüntü dosyalarını GIF'e kolayca dönüştürün.

88
JPG to ICO

JPG resim dosyalarını ICO'ya kolayca dönüştürün.

129
JPG'ten BMP'ye çevirin.

JPG görüntü dosyalarını BMP'ye kolayca dönüştürün.

56
WEBP'ten JPG'ye çevirin.

WEBP görüntü dosyalarını kolayca JPG'ye dönüştürün.

120
WEBP'yi GIF'e dönüştürün.

WEBP görüntü dosyalarını GIF'e kolayca dönüştürün.

92
WEBP'yi PNG'ye çevirin.

WEBP görüntü dosyalarını PNG'ye kolayca dönüştürün.

89
WEBP'yi BMP'ye dönüştürün.

WEBP görüntü dosyalarını BMP'ye kolayca dönüştürün.

70
WEBP to ICO

WEBP görüntü dosyalarını ICO'ya kolayca dönüştürün.

124
BMP'ten JPG'ye çevirin.

BMP resim dosyalarını kolayca JPG'ye dönüştürün.

77
BMP'ten GIF'e çevirin.

BMP resim dosyalarını kolayca GIF'e dönüştürün.

64
BMP'yi PNG'ye dönüştürün.

BMP görüntü dosyalarını kolayca PNG'ye dönüştürün.

67
BMP'ten WEBP'ye çevirin.

BMP görüntü dosyalarını WEBP'ye kolayca dönüştürün.

84
BMP to ICO olarak çevirin.

BMP resim dosyalarını ICO'ya kolayca dönüştürün.

83
ICO'yu JPG'ye çevirin.

ICO görüntü dosyalarını kolayca JPG'ye dönüştürün.

74
ICO'yu GIF'e dönüştürün.

ICO görüntü dosyalarını kolayca GIF'e dönüştürün.

64
ICO'yu PNG'ye çevirin.

ICO görüntü dosyalarını kolayca PNG'ye dönüştürün.

69
ICO'yu WEBP'ye dönüştürün.

ICO görüntü dosyalarını WEBP'ye kolayca dönüştürün.

118
ICO'yu BMP'ye çevirin.

ICO görüntü dosyalarını BMP'ye kolayca dönüştürün.

58
GIF'ten JPG'ye çevirin.

GIF resim dosyalarını kolayca JPG'ye dönüştürün.

144
GIF'ten ICO'ya çevirin.

GIF resim dosyalarını ICO'ya kolayca dönüştürün.

91
GIF'ten PNG'ye çevirin.

GIF görüntü dosyalarını PNG'ye kolayca dönüştürün.

77
GIF'ten WEBP'ye çevirin.

GIF görüntü dosyalarını WEBP'ye kolayca dönüştürün.

80
GIF'ten BMP'ye çevirin.

GIF görüntü dosyalarını BMP'ye kolayca dönüştürün.

66
Zaman dönüştürücü araçları

Tarih ve saat dönüşümü ile ilgili araçların koleksiyonu

Unix Zaman Damgası'ndan Tarih'e çevirin.

Bir unix zaman damgasını UTC'ye ve yerel tarihine dönüştürün.

150
Unix Zaman Damgasına Çevir

Belirli bir tarihi Unix zaman damgası biçimine dönüştür.

162
Çeşitli araçlar

Diğer rastgele, ancak harika ve kullanışlı araçların bir koleksiyonu.

YouTube önizleme resmi indirici

Kolayca mevcut tüm boyutlarda herhangi bir YouTube video küçük resmini indirin.

177
QR kod okuyucu

Bir QR kodu resmi yükleyin ve içindeki verileri çıkarın.

117
Barkod okuyucu

Bir Barkod görüntüsü yükleyin ve içindeki verileri çıkarın.

118
Exif okuyucu

Bir resim yükleyin ve içindeki verileri çıkarın.

71
Renk seçici

Renk çarkından bir renk seçmenin ve sonuçları istediğiniz formatta almanın en kolay yolu.

88